Onderzoek heeft aangetoond dat sommige plantenvezels (pectines) rechtstreeks het immuunsysteem stimuleren en dat andere pectines een uitstekende voedingsbron zijn voor bacteriën in de darm. Echter is het nog onbekend hoe en welke pectines er gebruikt kunnen worden voor een optimaal effect.

CarbExplore Research ziet een kans om in te spelen op de marktontwikkeling en de mogelijkheid om haar kennis en kunde over koolhydraten en enzymen in te zetten, om een experimentele karakteriseringsmethode te ontwikkelen waarmee pectines in kaart kunnen worden gebracht.

Het karakteriseren van pectines wordt vandaag de dag nog niet op grote schaal uitgevoerd en is hoogst technisch van aard. In dit VIA-project zal daarom een set van gestandaardiseerde en geoptimaliseerde analyses opgezet worden, om zodoende op een routinematige manier de karakteriseringseigenschappen van pectines te kunnen bepalen.

Binnen het project zullen verschillende methodes geoptimaliseerd en gevalideerd worden met behulp van verschillende commercieel verkrijgbare pectines.

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.